La vesion Català de Blue Cat (mao Lan, un dibuix animat xinès)
Custom Search

Sóc un entusiasta de la cultura català a la Xina, a més, m'agrada '3000 perquès de Gat Blau '(també anomenada "Blue Cat", "Gat Blau" , la tira còmica xinès) molt. Per Blue Cat "Popularitzar» a Catalunya, així com divulgar la cultura català a la Xina, estableixo aquest lloc web. I vaig posar alguna cosa "Blue Cat '(en català) i una mica de Catalunya (en català i xinès) en aquest lloc. Ara, el lloc està en construcció.

3000 perquès de Gat Blau

Format: sèrie animada de televisió
País d'origen: Xina
[Difusió]
Channel: CCTV, BTV-3 Canal Educatiu, Hebei TV
Original d'execució: 08 d'octubre 1999 - Present

3000 perquès de Blue Cat (Xinès: 蓝猫 淘气 问 3000) és la primera gran sèrie de dibuixos animats xinesos a la Xina continental amb un èmfasi en la ciència. La sèrie és produïda per "Beijing Sunchime Feliç Cultura de la Companyia". El xou continua sent un dels més antics sèrie infantil de dibuixos animats en el món. És més comunament conegut com "Blue Cat".


===============================================================================================

Sobre Catalunya

(Promoció del català a la Xina, escriure alguna cosa sobre el català en xinès a la cultura intruduce català al xinès)

加泰罗尼亚语

 加泰罗尼亚语(Català,以下简称为加语),在某些地区又称瓦伦西亚语(Valencià)属印欧语罗曼语族,是西班牙官方语言之一。约有1,200,000使用人口位于西班牙、法兰西共和国安道尔公国意大利共和国,其中大部分使用者在西班牙。
 官方地位
 加泰罗尼亚语是安道尔公国的官方语言。她也是加泰罗尼亚地区,巴里尔克岛和巴伦西亚的官方语言之一。虽然在阿尔贡人们使用加泰罗尼亚语,但是她不作为阿尔贡地区的官方语言。直到1990年以后加泰罗尼亚语才在阿尔贡地区取得了一些法律上的承认。在其他有人说加泰罗尼亚语的地区加泰罗尼亚语均不是一种官方语言。
 地理分布
 估计操加泰罗尼亚语的人数介乎于四百万至一千两百万.
 •加泰罗尼亚语在以下地区使用:
 •西班牙的加泰罗尼亚。
 •An adjacent strip of Aragon, Spain, in particular the comarques of Baixa Ribagorça, Llitera, •Baix Cinca, and Matarranya.
 •西班牙的巴利阿里群岛
 •安道尔公国.
 •西班牙的巴伦西亚群岛部分地区,当地的语言称为巴伦西亚语。
 •法兰西共和国的北加泰罗尼亚
 •The city of Alghero (l'Alguer) on Sardinia, an island in Italy.
 •A small region in Murcia, Spain, known as el Carche in Castilian and el Carxe in Catalan.
 历史
 加泰罗尼亚语在比利牛斯山东部的两侧(Roussillon、Empuries、Besalú、Cerdagne、Urgell、Pallars、Ribagorça等地)于第九世纪的时候从通俗拉丁语演变而来。它与高卢罗曼诸语及伊比利罗曼诸语有许多共同的特征。可以说,刚开始的时候它只是奥克西坦语中比较特殊的方言而已。加泰罗尼亚语经由西班牙的国土光复运动向南方传播,在不同的阶段中传到了巴塞罗那与Tarragona、Lleida与Tortosa、古代的巴伦西亚王国、巴里亚利群岛以及萨丁尼亚岛的l'Alguer(或称Alghero)。
 文字
 加语字母表是由[[拉丁字母]]组成,使用了全部26个字母和10个加了[[变音符号]]的变体。
 加泰罗尼亚语字母
 A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K k L l M m N n O o
 P p Q q R r S s T t U u V v W w X x Y y Z z
 加语标音符号
 À Ç É È Í Ï Ó Ò Ú Ü
 à ç é è í ï ó ò ú ü
 实例
 一些常见的加泰罗尼亚语词组(以中部方言-巴塞罗那来发音):

 Catalan: Català /kətəˈlɑ/

 hello: hola /ˈɔlə/

 good-bye: adéu /əˈðɛw/ (sing.); adéu siau /əˈðɛw siˈaw/ (pl.)

 please: si us plau /sisˈplɑw/

 thank you: gràcies /ˈgrɑsiəs/; mercès /mərˈsɛs/

 sorry: perdó /pərˈðo/

 that one: aquest /əˈkɛt/ (masc.); aquesta /əˈkɛstə/ (fem.)

 how much?: quant val? /ˈkwɑmˈbɑl/; quant és? /ˈkwɑnˈtes/

 yes: sí /ˈsi/

 no: no /ˈno/

 I don't understand: No ho entenc /ˈno wənˈteŋ/

 where's the bathroom?: on és el bany? /ˈonˈezəlˈβaɲ/; on és el lavabo? /ˈonˈezəlˈləˈβɑβu/

 generic toast: salut! /səˈlut/;

 Do you speak English?: Que parla l'anglès? /kə ˈparlə lənˈglɛs/

 Do you speak Catalan?: Que parla el català? /kə ˈparləl kətəˈlɑ

 Good morning——Bon dia

 Good afternoon——Bona tarda

 Good night——Bona nit

 How are you?(informal)——Com estàs?

 How are you?(formal)——Com està?

 You're welcome——De res

 I'm sorry——Ho sento

 I don't speak Catalan——No parlo el català

 Do you speak English?(informal)——Parles anglès?

 What is your name?(formal)——Com es diu?

 How much does it cost?——Quin preu té?

 strawberry——la maduixa

 mushroom——el bolet

 tomato——la tomata

 lemon——el llimó

 carrot——la pastanaga

 apple——la poma

 banana——el plàtan

 orange——la taranja

 corn/maize——el blat de moro

 broccoli——el bròquil

 grapes——els raims(字母i的头上有2个点)

 potato——la patata

 pineapple——la pinya

 cabbage——la col

 pumpkin——la carbassa

 the cat——el gat

 the cow——la vaca

 the bear——l'ós

 the camel——el camell

 the rat——la rata

 the monkey——el mico

 the elephant——l'elefant

 the duck——l'ànec

 the eagle——l'àguila

 the dog——el gos

 the sheep——l'ovella

 the lion——el lleó

 the donkey——el ruc/burro

 the rabbit——el conill

 the pig——el porc


 参见
 Common phrases in different languages
 Institut d'Estudis Catalans (Catalan Studies Institute)
 Pompeu Fabra
 加泰罗尼亚文学
 法国语言
 意大利语言
 西班牙语言
 Catalan names
 New Catalan top-level domain .cat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propietari de Domini: Shujen Chang
Domain Owner : Shujen Chang

Segueix-me a Twitter: @Tony_S_Z
Follow me on twitter: @Tony_S_Z

------------------------------------------------------------------------------------------------------------